Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Tuesday 12 December 2017

Seronoknya Belajar Scratch 2.0 ~ Hafizah Husain

(SEM & SS) RM15.00 > RM13.20

Kemahiran menulis aturcara memerlukan kemahiran komputasi, berfikir secara logik dan kemahiran untuk mencari penyelesaian kepada masalah. Scratch tidak hanya terhad kepada kanak-kanak. Para remaja boleh menggunakan Scratch untuk menghasilkan atur cara yang lebih kompleks. Ia juga boleh digunakan untuk berantara muka dengan papan pembangunan berasaskan mikropengawal.