Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Tuesday, 5 March 2019

Tafsir Surah Al-Waqiah dan Juzuk 27 ~ HAMKA

(SEM & SS) RM25.00 > RM22.00
Surah Az-Zariyat (angin berembus)
Balasan di Hari Pembalasan
Renungan untuk Mencari Keyakinan
Tentang Nabi Ibrahim
Tentang Nabi Musa
Tentang Bumi dan Langit
Tentang Manusia dan Jin

Surah At-Tur (bukit)
Apa yang Diamal Itulah yang Didapat
Mari Cuba Terangkan!
Mari Teruskan Penerangan

Surah an-Najm (bintang)
Tutur Nabi Ialah Wahyu
Di Sidratil Muntaha
Dakwaan Kamu Hanya Sangkaan
Orang yang Mementingkan Diri Sendiri
Kekuasaan Allah Maha Luas
Peringatan!