Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Friday, 25 October 2019

40 Teknik: Mendidik Gaya Rasulullah ~ Dr. Shuhadak Mahmud

(SEM & SS) RM25.00 > RM22.50

Sesungguhnya Rasulullah SAW merupakan pendidik yang terpilih bagi menyampaikan setiap ajaran dan syariat Islam kepada umatnya. Tugas Baginda itu dilaksanakan dengan pelbagai uslub dan teknik sehingga Baginda berjaya mengubah masyarakat Arab jahiliah menjadi umat yang hebat dan berjaya dalam pelbagai bidang.

Buku ini memaparkan beberapa teknik yang diaplikasikan oleh Baginda dalam usaha mendidik umatnya dengan membawakan hadis-hadis yang merakamkan uslub dan teknik Baginda mendidik Sahabat-sahabatnya.