Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Tuesday, 22 October 2019

Tadabbur Hikmah Juzuk 'Amma ~ Ahmad Zahiruddin Mohd Zabidi

(SEM & SS) RM40.00 > RM36.00

Dalam Juzuk ‘Amma terdapat 37 surah yang sering kita baca ketika solat. Dimulai dengan surah Al-Naba’ dan diakhiri dengan surah Al-Nas. Surah-surah yang pendek ini mengandungi pelbagai perbahasan mengenai soal hidup, kiamat, tolong menolong sesama manusia, penjagaan anak yatim, menyantuni fakir miskin, bahkan sampai kepada semangat menghadapi perang dengan kuda yang tangkas berlari pun disuruh menjadi perhatian kita.