Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Tuesday, 23 June 2020

Al-Quran Al-Karim Mushaf Qiyam Dengan Panduan Wakaf Ibtida' (Tanpa Stand) ~ Telaga Biru

(SEM & SS) RM309 > RM278

Saiz 30cm x 43cm
Anggaran Besar saiz A3
Kulit Keras (Hard Cover).
Khat Baru Rasm Uthmani.

Kelebihan Al Quran ini:
  • Panduan Waqaf & Ibtida’ dengan menggunakan 2 warna pilihan. 
  • Penggunaan 5 warna hukum tajwid. 
  • Kaedah al-Mizan iaitu kaedah mengakhiri bacaan dengan lebih sempurna dari sudut penceritaan. 
  • Kaedah al-Zikr adalah cara bacaan hamzah wasal seperti yang diletakkan di jidar mushaf. 
  • 5 bacaan tajwid diwarnakan pada teks al-quran.

Fungsi 2 Warna:
WARNA HIJAU
Bagi ayat yang berwarna hijau, pembaca boleh memberhentikan bacaan (Waqaf) di akhir perkataan yang berwarna hijau dan memulakan semula (meneruskan) bacaan (Ibtida') di awal perkataan yang bewarna hijau.

WARNA MERAH
Bagi ayat yang berwarna merah, Pembaca boleh memulakan semula (meneruskan) bacaan pada perkataan selepasnya dan tidak perlu mengulang kembali perkataan yang bewarna merah itu.