Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Friday 25 February 2022

Manusia & semua hidupan perlu antara satu sama lain


Kita semua bagaikan satu binaan atau jasad.

Daripada Abu Musa al-Asy'ari r.a., Nabi s.a.w bersabda: "Sesungguhnya seorang Mukmin kepada Mukmin yang lain seperti satu binaan, sebahagiannya menyokong sebahagian yang lain."
(Hadis riwayat Bukhari & Muslim)

Buku: Anwar Wahab.2020. Sweet Dream. Mustread Sdn Bhd. Kuala Lumpur.