Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Thursday 18 August 2022

Mahir Iqra' Bersama Asuh ~ Galeri Ilmu

(SEM & SS) RM60.00 > RM57.00

Siri MAHIR IQRA’ BERSAMA ASUH merupakan kaedah pantas belajar membaca Al-Quran.

Buku ini mengandungi enam jilid (Buku 1-6) yang telah ditambah baik dengan contoh ayat-ayat Al-Quran dan kaedah mudah mengenali hukum-hukum tajwid.

Antara kelebihan siri MAHIR IQRA’ BERSAMA ASUH:
1. Dilengkapi kaedah membaca hamzah washal
2. Tanda waqaf terkini resam mashaf Utsmani
3. Bacaan khas riwayat Hafs 'an 'Ashim
4. Himpunan ayat-ayat Sajdah
5. Hadis-hadis tentang kelebihan Al-Quran