Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Thursday 27 July 2023

Misteri Ilmu Batin Melayu Nusantara ~ Abdullah Sidek

(SEM & SS) RM38.90 > RM37.00

Alam nusantara begitu kaya dengan ilmu kebatinan bahkan mungkin paling kaya berbanding dengan kawasan, lainnya di dunia ini. Pada waktu sukar, ilmu kebatinan telah dicipta, diamalkan dan disebarkan dalam kalangan masyarakat yang kemudiannya telah diperturunkan dari generasi ke genérasi sehinggalah hari ini. Walaupun dunia semakin moden dengan pelbagai teknologi yang berjaya dicipta namun ada sebahagian daripada orang nusantara ini mencari ilmu kebatinan untuk diamalkan atas beberapa faktor yang tidak dapat dijelaskan.

Secara ringkasnya, ilmu kebatinan ini boleh dikelaskan kepada 2
'kelompok utama iaitu ilmu putih dan ilmu hitam. Ilmu putih bermaksud ilmu yang digunakan untuk kebaikan manakala ilmu hitam pula merupakan ilmu yang digunakan untuk tujuan jahat dan menyakiti orang lain.

Buku ini pula dihasilkan hanyalah sebagai maklumat dan tambahan ilmu semata-mata bukannya dengan tujuan untuk diamalkan ole masyarakat awam. Oleh itu, budi bicara pembaca amatlah diperlukan.