Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Monday 28 August 2017

Soal Jawab Solat Musafir ~ Zulkarnain Dollah, Azhar Yahya Al-Batawi

(SEM & S/S) RM16.00 > RM14.00

Solat ialah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan walaupun ketika menghadapi kesukaran dan kesulitan. Allah S.W.T dengan rahmat dan kurniaan-nya telah memberi “sedekah” kepada hamba-hamba-Nya dalam melaksanakan ibadah solat. Antara keringanan dan kemudahan yang diberikan adalah dengan menunaikan solat secara jamak dan qasar khususnya ketika berada dalam keadaan musafir dan ketika menghadapi kesukaran dan kesulitan tertentu.