Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Sunday 7 October 2018

365 Sihat Gaya Rasulullah ~ Dr. Mohammad Ali Toha

(SEM & SS) RM15.00 > RM13.20
365 tip sihat yang mudah dan murah berdasarkan kajian penulis pada amalan hidup Rasulullah dan kitab-kitab perubatan Islam silam.

Antara Kandungan:
BAHAGIAN 1: PENDAHULUAN
Penyembuhan Pintar (Smart Healing)

BAHAGIAN 2: 365 KAPSUL PINTAR NABI
Perilaku Pintar (Smart Behaviour)
Pemakanan Pintar (Smart Eating)
Ibadah Pintar (Smart Ibadah)
'Doa pintar (Smart ‘Doa)
Perubatan Pintar (Smart Medicine)
Persekitaran Pintar (Smart Environment)