Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Wednesday, 4 December 2019

Al-Quran Al-Karim & Terjemahan Al-Kamil ~ Telaga Biru

(SEM & SS) RM95.00 > RM85.50

Antara kriteria-kriteria penting tang terdapat dalam al-Quran ini ialah:
• Khat baharu yang lebih jelas dan menarik.
• Wakaf (merah) dan ibtida’ (hijau) yang diwarnakan latar belakang teks al-Quran.
• Tajwid 5 warna yang diwarnakan pada teks al-Quran.
• Terjemahan bahasa Melayu terkini bertema.
• Kaedah al-Mizan untuk mengakhiri bacaan dengan lebih sempurna.
• Hadis sahih sebagai info sampingan.
• Asbabun Nuzul untuk mengetahui sebab penurunan ayat.
• Indeks tematik untuk rujukan.
• Doa-doa pilihan.