Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Friday, 11 January 2019

Asbabun Nuzul: Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Quran ~ Zulkifli Mohd Yusoff, Muhammad Mukhlis

(SEM & SS) RM65.00 > RM57.20

Buku Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Quran ini menghuraikan sejarah dan sebab di sebalik peristiwa turunnya wahyu kepada Rasulullah s.a.w. berdasarkan hujah dan dalil yang sahih. Buku ini dapat membantu orang awam memahami makna-makna Al-Quran dengan lebih mudah dan jelas.

Buku ini disusun dan ditulis oleh dua orang pakar tafsir Al-Quran, iaitu Profesor Dato' Dr. Zulkifli Mohd Yusoff dan Muhammad Mukhlis dari Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.