Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Sunday, 17 November 2019

Manhaj Rasm Uthmani: Evolusi Penulisan Al-Quran: Fakta dan Sejarah ~ Prof. Madya Dr. Abd. Rahman Abd. Ghani

(SEM & SS) RM25.00 > RM22.50

Di samping itu, salah satu cabang ilmu al-Quran yang harus diberikan perhatian, iaitu berkaitan dengan penulisan al-Quran itu sendiri. Sebahagian besar daripada kita sedia maklum bahawa penulisan al-Quran yang digunakan secara rasmi di negara ini ialah Rasm Uthmani.

Namun begitu, tidak ramai yang benar-benar mengetahui sejarahnya. Oleh itu, menjadi satu nilai tambah jika ilmu tentang sejarah penulisan al-Quran ini dapat dipelajari dan diketahui oleh masyarakat Muslim umumnya.