Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Monday, 6 April 2020

Tafsir Surah Al-An'am dan Juzuk 7 ~ HAMKA

(SEM & SS) RM25.00 > RM22.50

Tafsir Surah Al-An’am dan Juzuk 7 adalah sebahagian daripada Tafsir Al-Azhar. Ia adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara iaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA. HAMKA menggunakan beberapa metode dalam penyusunan tafsir ini antaranya adalah metode tahlili (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Tafsir Al-Quran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi’in, dan tafsir Al-Quran dengan tafsir muktabar yang lain.

Antara kandungan:
Surah al-Ma’idah (HIDANGAN)
Orang yang Kafir
Bersumpah
Haram Minuman Keras dan Judi
Setelah Undang-Undang Larangan Minuman Keras itu Ditanfizkan
Pokok Berfikir
Peraturan Berburu dan Ihram
Kemuliaan Ka’bah
Madinah pun Kota Suci

Surah al -An‘am (BINATANG TERNAK)
Dari Zat Apakah Malaikat Itu?
Mimpi
Sudahkah Sampai Seruan itu?
Satu Sikap yang Tegas
Orang-Orang yang Zalim