Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Monday, 6 April 2020

Tafsir Surah Al-A'raf dan Juzuk 8 ~ HAMKA

(SEM & SS) RM25.00 > RM22.50

Tafsir Surah Al-A’raf dan Juzuk 8 adalah sebahagian daripada Tafsir Al-Azhar. Ia adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara iaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA. HAMKA menggunakan beberapa metode dalam penyusunan tafsir ini antaranya adalah metode tahlili (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Tafsir Al-Quran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi’in, dan tafsir Al-Quran dengan tafsir muktabar yang lain.

Antara kandungan:
Surah al -An‘am (BINATANG TERNAK)
Pendirian yang Tegas
Peraturan Penyembelihan
Yang Mati Hidup Kembali
Halangan dari Penguasa
Kekalkah Neraka Itu?
Tingkatan-Tingkatan Amal
Pandir
Perbincangan Ulama Tentang Makanan
Makanan yang Haram Bagi Yahudi
Pedoman Hidup
Keluarga Berencana
Beberapa Pengalaman Akibat Pil Anti Hamil
Hukum Sepuluh
Memecah Belah Agama Pada Zaman Moden
Pendirian yang Tegas