Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Wednesday 24 March 2021

The Golden Story of Umar Al-Khattab: Ulama dan Pemimpin Yang Adil ~ Haji Hussseiny Zamburi

(SEM & SS) RM39.00 > RM36.00

Tanggal 23 Ogos (633-644 masihi) bersamaan 22 Jamadilakhir tahun 13 hijrah, Saidina Umar Al-Khattab telah dilantik menjadi khalifah kedua Islam. Dalam era pemerintahan beliau, empayar Islam berkembang dengan pesat, menawan Mesopotamia dan sebahagian kawasan Parsi daripada empayar Parsi (berjaya menamatkan empayar Parsi) dan juga menawan Mesir, Palestin, Syria, Afrika Utara dan Armenia daripada Byzantine (Rom Timur).

Tentera Islam pada zaman beliau yang berjumlah 40000 orang juga berjaya menumpaskan tentera Byzantine yang berjumlah 120000 orang yang telah mengakhiri pemerintahan Byzantine di selatan Asia Kecil. Pada zaman pemerintahan beliau juga, telah berlaku peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah Islam seperti penyerahan kunci kota Baitul Maqdis.

Saidina Umar Al-Khattab juga banyak melakukan reformasi terhadap sistem pemerintahan Islam seperti menubuhkan pentadbiran baru di kawasan baru yang dibuka, melantik panglima-panglima perang yang berkebolehan dan menyusun dan mengemaskini sistem pentadbiran negara. Semasa pemerintahannya juga, kota Basrah dan Kufah dibangunkan.