Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Thursday 10 November 2022

Menabunglah walaupun gaji kecil


Menabunglah meskipun sikit.Ia untuk simpanan anda di masa hadapan, ketika ingin menderma & ketika 'sesak'.

Menabung juga antara saranan Nabi Yusuf a.s. kepada pemerintah yang bermimpi tentang tangkai gandum & kambing biri-biri.

Buku: Harith Faisal. 2017. Hipster Hartanah. Galeri Ilmu Sdn Bhd. Selangor.