Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Tuesday 20 May 2014

Halal & Haram Dalam Islam ~ Dr. Yusuf al-Qaradhawi

Buku ini mengisahkan tentang hukum-hukum dalam kehidupan umum setiap muslim. Ianya sarat dengan hujah-hujah yang kuat dan menjadi panduan hidup umat Islam sekarang.

Antara keistimewaan yang terdapat pada buku ini ialah:
• Menjawab dan menghurai permasalahan ummah pada masa kini
• Memperkenalkan masyarakat kepada dalil-dalil sama ada secara naqli atau aqli.
• Memimpin pembaca untuk makrifah dan mengenali cara istinbat hukum.
• Menjelaskan bagaimana penggunaan kaedah usul fiqh dan kaedah fiqh.
• Mengemukakan fatwa ulama dan pendapat mereka.
• Mendahulukan maslahah dan juga menolak mafsadah dalam mengemukakan hukum ijtihad.
• Tidak terikat dengan hanya satu-satu mazhab.
• Menjawab isu-isu kontemporari dan moden dengan menghubungkan illah dan qias.
Penulis mengakhiri pujian terhadap kitab ini seperti yang dinyatakan oleh al-‘Allamah Syeikh Mustafa al-Zarqa’: “Sesungguhnya memelihara dan memiliki kitab ini menjadi kewajipan dan kemestian bagi setiap keluarga Islam.”

Buku yang turut menjadi rujukan bagi rancangan Cinta Ilmu di TV Alhijrah setiap Khamis dan Jumaat.

*****

(SEM) RM70.00 - RM61.60
(S/S) RM75.00 - RM66.00