Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Wednesday, 21 October 2015

Indahnya Solat Berjemaah ~ Ustaz Mohd Haidzir Hussin

Buku "Indahnya Solat Berjemaah " Membincangkan tentang persoalan hukum-hakam solat berjemaah menurut mazhab Syafii yang muktabar berdasarkan rujukan-rujukan yang muktamad dan masyhur mengikut mazhab Syafii dengan kolaborasi kitabkitab Arab dan Jawi.

Buku ini membahaskan permasalahan secara ilmiah mengikut pendapat ulama daripada mazhab Syafii serta diselitkan juga pendapat ulama daripada mazhab-mazhab yang lain. Ini akan memberikan maklumat yang lebih luas dan terperinci. Menerangkan disiplin ilmu dalam mengistinbatsesuatu hukum dengan cara yang betul. Menggunakan bahasa yang mudah, ringkas dan santai akan memudahkan pembaca memahami sesuatu dengan cepat dan lebih berkesan.

Setiap maklumat disertakan gambar, ilustrasi atau gambar rajah bagi membantu pemahaman pembaca. Kolaborasi kitab Arab dan Jawi dapat mevariasikan sumber rujukan bagi sesuatu isu di samping mempelbagaikan pendapat ulama terdahulu dan kontemporari.
*****
(SEM & S/S) RM60.00 - RM52.80