Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Tuesday 16 May 2017

Psikologi Orang Berjaya ~ Ainon Mohd

(SEM & S/S) RM40.00 > RM35.20

Kejayaan dipengaruhi oleh banyak faktor, bukan setakat kelulusan akademik, modal, semangat, dan kecekalan. Buku ini adalah usaha sederhana bagi menerangkan faktor-faktor selain daripada yang empat itu, yang begitu mempengaruhi kejayaan. Ini bukanlah buku terbaik, tetapi mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini pembaca mendapat maklumat yang membantu mereka mengorientasikan semula sistem keutamaan mereka dalam mengejar kejayaan.

Antara Kandungan:
Bab 01 Milik Siapa Kejayaan?
Bab 02 Psikologi Pejaya
Bab 03 Prestasi di Sekolah dan Kejayaan
Bab 04 Konsep Diri dan Kejayaan
Bab 05 Orientasi Waktu dan Kejayaan
Bab 06 Menangguhkan Kepuasan dan Kejayaan
Bab 07 Sikap Optimis dan Kejayaan
Bab 08 Pemantauan Diri dan Kejayaan
Bab 09 Efikasi dan Kejayaan
Bab 10 Dorongan dari Dalam
Bab 11 Halangan dari Dalam