Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Thursday 9 November 2017

Marugoto: Japanese Language And Culture Starter A1 Coursebook For Communicative Language Activities (Malaysia Edition) ~ Telaga Biru

(SEM & SS) RM41.00 > RM36.00
MARUGOTO - Starter (A1) terdiri daripada dua buku: Katsudou (buku teks untuk aktiviti bahasa komunikatif) dan Rikai (Coursebook untuk kompetensi bahasa komunikatif). Di Katsudoo tujuannya adalah untuk membangunkan kemampuan berkomunikasi praktikal melalui mendengar pelbagai bahasa Jepun dan melalui amalan bercakap. Di Rikai, anda dapat secara sistematik mempelajari sistem bahasa yang diperlukan untuk komunikasi.

Kedua-dua Katsudoo dan Rikai boleh menjadi bahan pengajaran utama, dan topik yang sama. Dengan belajar menggunakan kedua-duanya, anda boleh memperoleh keupayaan keseluruhan dalam bahasa Jepun.