Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Monday 4 December 2017

Matla' Al-Badrain: Panduan Sempurna Ibadah Seorang Muslim Jilid 1,2,3 ~ Susunan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan

(SEM & SS) RM100 > RM88.00

Ketebalan:
Jilid 1 – 368 halaman
Jilid 2 – 328 halaman
Jilid 3 – 440 halaman

Matla’ al-Badrain merupakan kitab fiqh yang terkenal di Tanah Melayu. Walaupun usia kitab ini sudah menjangkau lebih daripada 130 tahun, namun isi kandungannya tetap relevan untuk dijadikan rujukan utama generasi kini dalam beribadah. Naskhah ini telah disusun semula dalam tiga jilid dan dikemaskini oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan untuk memudahkan lagi pemahaman pembaca terhadap istilah-istilah yang digunakan.