Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Thursday 11 January 2018

Tafsir Al-Azhar Juzuk 3 ~ HAMKA

(SEM & S/S) RM25.00 > RM22.00

1. Pengantar Juzuk 3
2. Surah Al-Baqarah
- Mengorbankan harta benda
- Ayat Kursi
- Tidak ada paksaan dalam agama
- Satu contoh dari thagut
- Mengorbankan harta
- Hikmah
- Riba (I)
- Riba (II)
- Surat-surat perjanjian
3. Pendahuluan
4. Surah Ali 'Imran
- Ayat muhkam dan mutasyabih
- Hakikat Islam
- Taqiyah
- Cintakan Allah
- Keturunan-keturunan mulia
- Permohonan Zakaria
- Maryam melahirkan Al-Masih
- Kaum Isa tidak mahu percaya
- Mubahalah
- Surat Rasulullah kepada Heracluis
- Harga janji dan sumpah
- Seorang Rasul tidaklah curang
- Ikrar Nabi-nabi