Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Tuesday 18 September 2018

Al-Quran Al-Karim Mushaf Waqaf & Ibtida' Perjuzuk B5 ~ Karya Bestari

(SEM & SS) RM80.00 > RM70.40

Spesifikasi:
- Dilengkapi panduan Tajwid berwarna
- Rekabentuk kemas dengan pilihan warna yangpelbagai pada setiap juzuk Al-Quran
- Menampilkan keistimewaankhat atau tulisan yang lebih besar dan selesa untuk dibaca
- Membahaskan ayat mengikut tujuh tema utama iaitu ibadah, muamalat, akidah,sirah nabawi, kisah Nabi & Rasul, Asmaul Husna mahupun terapi Qurani.
- Bersumberkan rujukan sahih daripada metod penafsiran para ulama’ yang mempunyai jalan riwayat kepada Rasulullah SAW dan para sahabat (bil ma’sur)
- Setiap buku diasingkan dan dikhususkan kepada setiap Juzuk untuk pembacaan yang lebih mudah
- Didatangkan bersama kotak dengan pelbagai warna