Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Monday 15 October 2018

26 Muwafaqat Umar ~ Wan Ali Akbar Wan Abdullah, Dr. Mohd Yusuf Ismail

(SEM & SS) RM18.00 > RM15.80

26 MUWAFAQAT UMAR – Menceritakan tentang ketepatan pandangan Sayidina Umar r.a selaras dengan wahyu. Muwafaqat boleh didefinikasikan sebagai persetujuan, ketepatan, penyesuaian dan keserasian atau kesepakatan. Dalam konteks muwafaqat Umar, ia menunjukkan bahawa ketepatan pendapat sayidina Umar al-Khattab r.a dalam setiap wahyu dibincangkan dalam buku ini.