Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Wednesday 19 February 2020

Tadbir Urus dan Kenegaraan Dalam Sunnah ~ Dr. Mohammad Nidzam Abdul Kadir

(SEM & SS) RM12.00 > RM10.80

Hadis atau sunnah merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. Sebarang perkataan, perbuatan dan perakuan Nabi saw ialah hadis dan ia ialah sumber hukum. Sebenarnya terdapat dua pendapat yang menonjol dalam isu hadis dan sunnah.

Memang benar hadis dan sunnah merupakan sumber utama. Namun, hadis dan sunnah sewajarnya difahami dengan mendalam. Pemahaman ini adalah penting kerana hadis berbicara dalam pelbagai aspek, konteks dan sebagainya. Justeru, wujud satu keperluan untuk memahami dan mendalami prinsip sunnah Nabi s.a.w dalam kepelbagaian bentuk tindakan, juga bagaimana para ulama usul fiqh membicarakan aspek hukum sama ada wajib, sunat, harus, panduan dan sebagainya.