Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Thursday 5 March 2020

Syoknya Sambung Huruf Jawi ~ Dalilah Desa

(SEM & SS) RM14.90 > RM13.40

MILIKI KAD INI KERANA:-
• Mengandungi set kad lengkap panduan menulis huruf-huruf Jawi yang dapat membantu mereka yang ingin mempelajari tulisan Jawi dengan mudah dan pantas.
• Penyusunan wajah-wajah huruf berdasarkan posisinya yang berada di awal, tengah atau akhir kata dapat memudahkan kefahaman pengguna bagi menyambung huruf-huruf Jawi.
• Disediakan panduan berserta penerangan lengkap cara penggunaan Kad Syoknya Sambung Huruf Jawi yang betul.
• Set Kad Syoknya Sambung Huruf Jawi boleh digunakan oleh guru sebagai bahan bantu mengajar untuk meningkatkan penguasaan tulisan Jawi dalam kalangan murid.
• Sesuai digunakan oleh semua peringkat umur sama ada murid sekolah, guru-guru, ibu bapa dan orang awam bagi mempelajari dan mengukuhkan kemahiran menulis tulisan Jawi.