Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Sunday 31 May 2020

Sifat 20 Suatu Kupasan ~ Mohammad Zaki Yahpar Yahya

(SEM & SS) RM15.00 > RM13.50

Sifat 20 adalah satu daripada panduan yang cuba diketengahkan oleh Imam As-Sanusi1 pada kurun ke-9 Hijrah sekitar persoalan sifat-sifat wajib bagi Allah s.w.t. Perbahasan tentang Sifat 20 lahir dalam bidang ilmu kalam. Justeru, corak perbahasannya tidak terlepas daripada cara-cara yang dilakukan oleh para Mutakallimin.

Dua puluh sifat wajib bagi Allah s.w.t. yang dibincangkan adalah sebahagian daripada sifat-sifat kesempurnaan-Nya yang tidak terkira banyaknya. Hal ini berdasarkan penulisan Imam As-Sanusi dalam kitab Umm Al-Barahin.