Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Tuesday 9 February 2021

Perang Gerila Dengan Syaitan ~ Abdullah Bukhari

(SEM & SS) RM23.00 > RM20.70

  • Merungkai sejarah di langit serta permusuhan awal.
  • Pengenalan tentang jin, iblis dan syaitan.
  • Kelebihan dan kelemahan jin dan syaitan.
  • Rasul dan sahabat Nabi SAW dalam kalangan jin.
  • Sifat-sifat syaitan serta cara serangan iblis dan syaitan.
  • Senjata untuk menghadapi serangan syaitan.
  • Nama jin dan syaitan dalam al-Quran dan sunah.
  • Komentar terhadap riwayat berkenaan nama-nama syaitan.
Buku Perang Gerila dengan Syaitan ini boleh disifatkan sebagai buku yang mendedahkan tipu daya Iblis kepada manusia moden di alam Melayu. Justeru untuk menulis buku ini, penulis banyak merujuk buku Alam al-Jinn wa al-Syayatin karya Dr. Umar Sulaiman al-Asyqar. Walau bagaimanapun, penulis turut menambah isinya dengan rujukan lain bersama olahan sendiri bagi menyesuaikan isinya dengan kehendak semasa seperti perihal nama-nama jin atau syaitan mengikut kepercayaan orang Melayu dan beberapa perkara lain.