Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Friday 9 April 2021

Tsimir Al-Jannah Fi Tarjamati Risalah Al-Mu'awanah (Buah-buahan syurga terjemahan bagi risalah) ~ Asy-Syeikh Abdullah Bin ‘Alawi Bin Muhammad Al-Haddad

(SEM & SS) RM15.00 > RM14.00

Tsimar Al-Jannah Fi Tarjamati Risalah Al-Mu’awanah merupakan sebuah kitab terjemahan daripada kitab Arab yang berjudul Risalah Al-Mu’awanah karangan ulama tersohor As-Syeikh Abdullah bin Alawi.

Kitab ini membincangkan berkenaan ilmu Tasawwuf dalam menyucikan diri dan memperbaiki amalan agar bergantung kepada Allah subhanahu wa Ta’ala semata-mata. Kitab ini telah ditransliterasi daripada tuliasan jawi kepada tulisan rumi tanpa sebarang pindaan daripada segi bahasa dan struktur ayat bagi mengekalkan maksud asal penulis dan bagi memudahkan para penuntut ilmu mengikuti pengajian.