Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Tuesday 14 December 2021

The Power of No (Edisi Bahasa Melayu) ~ James Altucher, Claudia Azula Althucher

(SEM & SS) RM27.00 > RM26.00

‘TIDAK’ seringkali menjadi perkataan yang sangat sukar untuk diungkapkan. Namun, pada hakikatnya, perkataan ini sangat adalah satu perkataan yang sangat penting untuk diungkapkan. Seringkali kita mengatakan “Ya” untuk menjawab pada permintaan yang salah atau pada perbuatan yang sia-sia. Walhal, lumrahnya, jauh di sudut hati kita sentiasa berharap mengatakan perkataan sebaliknya iaitu ‘TIDAK’ pada perkara-perkara tersebut.

Buku praktikal ini membantu kita untuk berkata ‘TIDAK’ pada:
Semua perkara yang dapat menyakiti diri kita,
Pekerjaan atau perbuatan yang menyeksa jiwa kita,
Pada orang-orang yang sentiasa mencaras kreativiti dan emosi kita,
Dan pada semua kepercayaan yang sentiasa mengekang hidup kita.

James Altucher dan Claudia Azula memberikan petunjuk dan idea kepada kita tentang bagaimana mahu mengatakan ‘TIDAK’ pada perkara yang dapat merosakkan diri kita. Perkataan ini tidak hanya dapat melindungi waktu dan tenaga kita, malah mampu menyelamatkan diri kita. Akhirnya setelah kita bebas daripada belenggu diatas, barulah kita dapat berkata ‘YA’ yang hasilnya dapat membuka pintu kesihatan, kejayaan dan kebahagiaan.