Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Tuesday 28 June 2022

Hadis: Suatu Pengenalan Asas ~ Dr. Shamsul Mohd Nor

(SEM & SS) RM35.00 > RM34.00

Sepanjang sejarahnya, hadis sebagai sumber rujukan kedua selepas Al-Quran mempunyai peranan penting dalam membentuk hukum-hakam syariat Islam. Oleh itu, wajar jika mempelajari ilmu yang berkaitan dengan ucapan, perbuatan, hal-ehwal, dan juga ketetapan Rasulullah ﷺ ini turut dinilai sebagai salah satu usaha ilmiah yang mulia.

“Akan sentiasa wujud sekumpulan manusia dalam kalangan umatku, golongan yang berada di jalan kebenaran, tidak akan memudaratkan mereka setiap yang menjauhkan diri daripada mereka (dengan tidak membantu atau tidak menyokong), sehinggalah berlakunya kiamat.” (Riwayat Muslim)

Menurut sebahagian ulama, sekumpulan manusia dalam hadis di atas merujuk kepada ahli hadis. Buku ini menghuraikan setiap perkara asas dalam ilmu Hadis. Ia menjawab beberapa persoalan berkaitan dengan ilmu Hadis; antaranya:
• Sepuluh prinsip dasar tentang ilmu Hadis.
• Mengenali jenis-jenis pembahagian hadis; dari segi jumlah perawi, kedudukan, penerimaan atau penolakan, dan juga pembicaranya.
• Mengetahui kedudukan, autoriti, dan peranan hadis dalam hierarki perundangan Islam.
• Mengenali asas-asas ilmu Takhrij Hadis.
• Mengenali asas-asas ilmu Al-Jarh wa At-Ta‘dil.
• Memahami syarat dan proses menaik taraf kedudukan sesebuah hadis.
• Memahami mengapa tidak semua hadis Dhaif tergolong dalam kategori Mardud (ditolak).