Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Monday 4 December 2017

Fail Rockefeller ~ Gary Allen

(SEM & SS) RM37.90 > RM33.40
Amerika Syarikat sememamgya memiliki sebuah keluarga yang luar biasa kekayaannya. kekayaan Biill Gates pun tidak akan tertanding dengan keluarga ini yang mampu menyara keturunannya selama beberapa generasi, keluarga itulah Rockefeller!

Gary Allen, penulis buku Rockefeller’s Files pernah berkata kekayaan dan kekuasaan mereka dapat menciptakan krisis kewangan global dalam waktu semalaman?

Jangan lupa, mungkin kali ini kita memahami ke manakah impian lain Rockefeller, Penaklukan Dunia dan New World Order.