Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Thursday 25 January 2018

Belajar Bahasa Arab Untuk Ibadah ~ Prof Madya Dr. Hj. Mohammad Seman, Dr. Mohd Puzhi Usop

(SEM & SS) RM29.00 > RM25.50

Bahasa Arab dengan seni dan pecahan ilmunya merupakan kunci kepada kefahaman yang tepat dan jitu dalam mentafsirkan dalil syarak seperti ayat al-Quran dan hadis Nabi g serta ilmu yang lain. Kebanyakkan penyelewengan dalam agama anatarnya berpunca daripada kesalahan dalam memahami bahasa yang mulia ini.

Oleh itu, buku Belajar Bahasa arab untuk Ibadah ini disusun dengan tujuannya yang tersendiri, iaitu untuk membantu umat Islam memahami bahasa Arab khasnya dalam bacaan dan dalam ibadah seharian mereka seperti bacaan dalam ibadah solat, zikir, doa harian, ayat lazim dan lain-lain.