Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Thursday 25 January 2018

Inovasi Melalui Arduino ~ Prof. Madya Dr. Hafizah Husain, Ir. Dr. Nasahruddin Zainal, Ir. Dr. Rizauddin Ramli, Dr. Noorfazila Kamal, Dr. Iskandar Yahaya, Dr. Mohd Faisal Ibrahim

(SEM & SS) RM29.00 > RM25.50
Seiring dengan perkembangan ilmu sains dan teknologi pada era ini, pelbagai inovasi telah muncul bagi memudahkan kita menangani permasalahan di sekeliling. Namun begitu, pengetahuan tentang asas teknologi pintar perlu diketahui agar dapat dipratikkan dengan baik untuk kepentingan bersama. Oleh itu, hasil gabungan idea dan kesungguhan para penulis telah membawa para pembaca amnya dan para pelajar khususnya untuk lebih mengenali tentang pengaturcaraan Arduino IDE.