Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Monday 2 April 2018

Sejarah Gerakan Reformation Dunia ~ Muhammad Danial Ramli

(SEM & SS) RM35.90 > RM 31.60

'Reformation' yang berlaku pada abad ke-16 di Jerman bukan perubahan atau pembaharuan biasa, tetapi sebuah gerakan besaryang mengubah agama Kristian secara besar-besaran di Eropah Barat. Gerakan ini dilihat unik dalam sejarah peradaban manusia, lantaran motivasinya telah membawa kesedaran untuk menentang penyelewengan gereja Katolik oleh Protestan. Walaupun gerakan yang bermula di Jerman ini telah memperluas ajaran Protestan, masih ada penganut yang tegar mempertahan Gereja Katolik, sehingga timbul pula Counter Reformation yang menahan atau bertindak menentang sesuatu yang baru.


Kesan daripada gerakan ini, lahir pelbagai sistem. Bahkan Kristian terpisah kepada beberapa tahap dengan beberapa fahaman berbeza. Beberapa negara turut terpisah haluan dan para pemerintah turut hilang kekuasaan. Apakah gerakan Reformation dan Counter Reformation? Mengapakah gerakan ini begitu besar peranannya sehingga disenaraikan sebagai peristiwa terpenting dalam sejarah dunia?

Siapakah golongan Protestan? Siapakah Martin Luther? Semu perkaitan dengan peristiwa yang berlaku di tengah-tengah Renaissance ini akan terjawab dalam buku ini.