Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Monday 13 August 2018

Panduan Ibadah Pesakit ~ Azhar Yahya, Fadilah Yaacob

(SEM & SS) RM15.00 > RM13.20

Setiap pengalaman dan ilmu yang diperolah digarap dengan pedoman berasaskan hukum syarak, di samping memasukkan nilai tambah tentang kaedah-kaedah melaksanakan ibadah ketika menghadapi keuzuran mengambil pendapat terkuat serta sesuai dengan keutamaan mudah, pesakit juga boleh beribadah.