Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Monday 21 December 2020

Mantap Mengaji Kaedah Al-Matien ~ Ustaz Dr. Hj. Mohd Zamri Mohd Zainuldin, Ustaz Hj. Mohd Wahid Abd. Hanif

(SEM & SS) RM20.00 > RM18.00

Kelebihan

Kedah al-Matien ialah satu kaedah membaca al-Quran atau mengaji.
Kaedah ini di cipta dan dibentuk dalam tempoh beberapa lama.
Pengalaman dan penglibatan mereka mengajar dan membangunkan kelas pengajaran al-quran.
Kaedah ini menggabungkan kaedah lama yang dikenali sebagai kaedah Baghdadi yang telah digunakan di Nusantara buat sekian lama dengan kaedah baru seperti kaedah Iqra’,
Kaedah Qiraati dan kaedah al-Barqi.

Sinopsis
Kaedah al-Matien ialah satu kaedah membaca al-Quran atau mengaji.Kaedah ini di cipta dan dibentuk dalam tempoh beberapa lama pengalaman dan penglibatan mereka mengajar dan membangunkan kelas pengajaran al-quran. Kedah ini menggabungkan kaedah lama yang dikenali sebagai kaedah Baghdadi yang telah digunakan di Nusantara buat sekian lama dengan kaedah baru seperti kaedah Iqra’,
kaedah Qiraati dan kaedah al-Barqi.