Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Friday 14 September 2018

Terapi Kesihatan Mental ~ Dr. Abdul Latif Abdul Razak

(SEM & SS) RM12.00 > RM10.60
Menurut Imam Al-Ghazali, rawatan hati sangat penting dalam merawat tubuh yang sakit. Tambahan pula manusia sering diuji dengan pelbagai cara, daripada seringan-ringan hinggalah seberat-berat ujian. Kegagalan menguruskan ujian menyebabkan ramai terdedah kepada masalah mental.