Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Sunday 16 August 2020

Pemikiran Kontroversi Imam Ibnu Taimiyyah ~ Dr. Mohamad Kamil Hj. Ab Majid

(SEM & SS) RM15.00 > RM13.50

Sebuah penelitian ilmiah yang menggunakan sumber daripada karya Ibnu Taimiyyah sendiri. Ia disediakan bagi menolak tuduhan bahawa Ibnu Taimiyyah menerima tajsim dan tasybih.