Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Thursday, 12 November 2020

Biografi Imam 4 Mazhab ~ Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri

(SEM & SS) RM55.00 > RM49.50

Buku ini memaparkan sejarah hidup empat Imam yang terkenal di dalam dunia islam. Mereka sangat masyhur kepada seluruh umat dari zaman lalu hinggalah sekarang.

Merekalah imam-imam bagi empat mazhab yang berkembang dalam islam , yang terus kekal dan dipegang oleh kebanyakan umat islam seluruh dunia, iaitu:
–>Imam Abu Hanifah ( Mazhab Hanafi)
–>Imam Malik ( Mazhab Malik)
–>Imam al-Syafie ( Mazhab Syafie)
–>Imam Ahmad bin Hanbal ( Mazhab Hanbali)

Merekalah peletak dasar mazhab yang empat. Pengorbanan dan jasa mereka begitu besar terhadap agama islam terutama dalam bidang ilmu fiqh. Sungguh , adalah satu kerugian dalam ilmu jika kita tidak mengenal imam-imam ini.