Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Thursday 17 December 2020

23 Sahabat Kesayangan Nabi ~ Ustaz Mohd Nazri Hashim Al-Bindany

(SEM & SS) RM23.00 > RM20.70

Buku ini menampilkan 23 personaliti daripada kalangan SAHABAT Rasulullah SAW yang menyayangi dan mencintai Nabi melebihi cinta kepada diri mereka sendiri. Mereka sentiasa ingin berdampingan dengan Nabi di dunia dan di syurga.

Maka, kasih sayang dan cinta mereka dibuktikan dengan kesungguhan mereka beribadah dan menegakkan agma Allah.

Antara kisah hidup Sahabat yang dipaparkan dalam buku ini ialah:
· Zaid bin Tsabit
· Rabi‘ah bin Ka‘ab
· Dzul Bijadain
· Abu Al-‘Ash bin Ar-Rabi‘
· ‘Ashim bin Tsabit
· ‘Utbah bin Ghazwan
· Nu‘aim bin Mas‘ud
· Khabbab bin Al-Arat
· Ar-Rabi‘ bin Ziyad Al-Haritsi
· Abdullah bin Salam
· Khalid bin Sa‘id Al-‘Ash
· Suraqah bin Malik
· Fairuz Ad-Dailamy
· Tsabit bin Qais
· Thalhah bin ‘Ubaidillah
· Abu Hurairah
· Salamah bin Qais
· Mu‘adz bin Jabal
· Keluarga Yasir
· Suhail bin ‘Amr
· Jabir bin Abdullah
· Salim Maula Abu Hudzaifah
· Utsman bin ‘Affan