Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Thursday 17 December 2020

Cinta Sentiasa Menang ~ Bonda Nor

(SEM & SS) RM20.00 > RM18.00

First thing first. Utamakan yang utama. Dalam Islam, kita bahkan diajar tentang Fiqh Al-aulawiyat atau Prinsip Keutamaan. Kita diajar untuk menyusun setiap urusan kita mengikut keutamaan.

Ramai yang mengabaikan perkara ini padahal ia adalah satu seni menyusun kehidupan yang boleh melorongkan kita pada kejayaan dan kebahagiaan!

CINTA SENTIASA MENANG adalah satu naskhah yang digarap khusus untuk membawa pembaca ke arah menyedari penyusunan keutamaan ini.

Allah teratas. Kemudian Rasul-Nya. Sesudah itu, barulah penyusunan keutamaan mengikut dimensi tertentu. Misalnya, bagi seorang anak, ibunya yang utama. Bagi seorang isteri, suaminya yang utama. Ya, aras ketaatan tidak sentiasa berada di level yang sama.