Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Tuesday 30 March 2021

Buat baik & biar Allah yang membalas


Teruskan berbuat baik. Biar Allah membalasnya.

Buku: Ahmad Affzan Abdullah. 2018. Kalau-Lah. Komrad Buku. Selangor.