Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Friday 21 January 2022

Mutiara Ilmu Akidah ~ Dr. Ahmad Arif Zulkefli, Dr. Ayman Al-Akiti

(SEM & SS) RM18.00 > RM17.00

Naskhah kecil ini membawakan perbincangan perkara-perkara penting dalam akidah Islam secara ringkas dan padat mengikut neraca al-Ash‘ariyyah. Kandungannya dipersembahkan dalam bentuk soal jawab bagi memudahkan masyarakat awam memahaminya dengan jelas. Ia dibahagikan kepada enam bab utama mengikut Rukun Iman iaitu: Beriman kepada Allah SWT, beriman kepada malaikat, beriman kepada Kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Hari Akhirat dan beriman kepada Qada’ dan Qadar. Karya ini yang asalnya berbahasa Arab dengan judul Jawahir al-Kalamiyyah ditulis oleh seorang tokoh ilmuan Algeria yang mahir dalam pelbagai bidang.

ANTARA KANDUNGAN
Perbahasan yang Pertama: Beriman kepada Allah SWT
Sifat Wajib Bagi Allah
Sifat Mustahil Bagi Allah
Sifat Harus Bagi Allah
Ayat-Ayat Mutasyābihāt
Perbahasan yang Kedua: Beriman kepada Malaikat
Perbahasan yang Ketiga: Beriman kepada Kitab-kitab Allah SWT
Perbahasan yang Keempat: Beriman kepada Rasul
Definisi Nabi dan Rasul
Muʿjizāt: Definisi, Hukum dan Dalil
Muʿjizāt dan Sihir
Muʿjizāt dan Karāmah
Sifat Wajib Bagi Nabi
Sifat Mustahil Bagi Nabi
Sifat Harus Bagi Nabi
Keistimewaan Nabi Muḥammad SAW
Muʿjizāt Nabi Muḥammad SAW
Perjalanan hidup Nabi Muḥammad SAW