Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Thursday, 14 July 2022

Fahami 40 Sunnah Solat Berdasarkan Mazhab Syafie ~ Mustafah Mohd Suki, Ahmad Zahiruddin Mohd Zabidi

(SEM & SS) RM22.00 > RM21.00

Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh tulisan Prof. Dr. Wahbah Mustafa al-Zuhayli antara kitab yang menjadi rujukan utama dalam bidang fiqh Mazhab Syafie di Malaysia.

Buku ‘Fahami 40 Sunnah Solat Menurut Mazhab Syafie Berdasarkan Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh’ ini menghuraikan secara khusus sunnah-sunnah dalam solat menurut Mazhab Syafie.

Apa yang menarik mengenai buku ini adalah: 
  • Satu-satunya buku di Malaysia yang membahaskan secara khusus mengenai sunnah-sunnah solat yang terdapat dalam Mazhab Syafie.
  • Penyampaian bergambar yang ringkas dan mudah difahami.
  • Sesuai dijadikan bahan pengajaran dan pembelajaran di mana-mana institusi pendidikan.
Semoga buku ini menjadi wasilah terhadap pemahaman dan penghayatan dalam menghayati kemanisan solat