Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Thursday 14 July 2022

Fiqh Bencana Alam ~ Prof. Dr. Basri Ibrahim Al-Azhari

(SEM & SS) RM25.00 > RM24.00

Bencana alam adalah situasi yang mengundang kesusahan dan kesukaran kepada kehidupan manusia. Ia menimbulkan pelbagai permasalahan fiqh baharu dan rumit yang menyebabkan kerunsingan kepada mangsa terutamanya yang beragama Islam kerana ia melibatkan ibadah dan interaksi harian. Hal ini memerlukan penjelasan dan panduan daripada para fuqaha agar masyarakat awam dapat memahami dan mengamalkan syariat Islam yang benar bersumberkan panduan wahyu pada situasi darurat.

Antara isu menarik yang dibincangkan dalam buku ini:
- Bagaimana cara bersuci ketika berlaku banjir?
- Bolehkah menunaikan solat ketika bencana jika tidak mengetahui arah kiblat?
- Bolehkah memberikan bantuan zakat kepada orang bukan Islam?
- Apakah rukhsah bagi orang yang berpuasa yang berkeperluan menyelamatkan mangsa bencana?
- Bagaimana cara memandikan jenazah yang meninggal akibat kebakaran?
- Bagaimana menguruskan isu-isu fiqh jual beli ketika bencana alam?
- Bolehkah kita membantu membersihkan rumah ibadah bukan Islam?

Buku Fiqh Bencana Alam ini dapat dijadikan rujukan perbincangan dan pemahaman berkaitan persoalan-persoalan fiqh bencana alam buat umat Islam bermazhab Syafi’i.