Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Thursday 14 July 2022

New World Order: Konspirasi Dunia Gelap Penyambung Agenda Dajjal ~ Jagad A. Purba

(SEM & SS) RM37.90 > RM37.00

Tujuh tahun sejak buku ini pertama kali diterbitkan, pemangkin konspirasi global The New World Order - One World Luciferian Government, Novus Ordo Seclorum, The New Order of the Ages, The Aquarian Age, The New Age Movement, Globalisation, From Many One- dalam kuasa One World Dictatorship Government semakin kukuh dan valid dari hari ke hari.

Kali ini, penulis cuba mengulas lanjut dalam bidang NWO. Rancangan purba ini merangkumi kuasa dan daya dalam pelbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, ketenteraan, sosial, budaya, sejarah, pendidikan, sumber asli, depopulasi kedaulatan untuk mengawal tubuh, perilaku dan akal individu. Rancangan kuno NW ini diwujudkan dalam konspirasi global dengan pelbagai konspirator dan elit global yang berlindung dalam secret societies (masyarakat tersembunyi kuno dan moden) seperti Freemasonry dan The Bavarian Illuminati dengan pelbagai barisan
hadapan (frontlines) seperti The Bilderberger, Trilateral Commission, Council on Foreign Relation, Club of Rome, United Nation.

Buku in memberikan pemahaman asas tentang The New World Order, rangka kerja asas tentang bidang yang diusahakan oleh konspirator, namun terlebih dahulu pembaca diberi pengetahuan pra (pre-knowledge) sebagai modal pemahaman. Kerangka dalam buku ini dapat digunakan sebagai panduan untuk memetakan langkah-langkah konspirator global dalam melaksanakan matlamat NW seta sebagai rujukan bagi menjalankan penyelidikan mereka sendiri dengan lebih mendalam. Selain itu, buku ini menjadi peringatan (warning) bahawa kedaulatan setiap necara dan kebebasan individu semakin
dihancurkan. Jikalau tidak mampu menghentikan NWO, sekurang- kurangnya improvisasi individu dalam perjuangan mengekalkan akidah boleh melambatkan bencana besar akhir zaman ini.