Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Thursday 20 October 2022

Motivate Like Muhammad: Teknik Menerapkan Nilai Positif Dalam Diri ~ Ainon Mohd, Ahmad Shukri Yusoff

(SEM & SS) RM40.00 > RM38.00

Nabi Muhammad adalah seorang ketua dan pemimpin yang mempunyai ramai anak buah dan pengikut. Dari masa ke masa anak-anak buahnya sentiasa bertambah.

Nabi Muhammad meninggalkan banyak teknik menerapkan nilai positif yang sangat mudah dipelajari dan dipraktikkan kepada diri kita. Dengan menggunakan teknik-teknik positif ini, ketua-ketua, guru-guru dan ibu bapa dapat membantu orang-orang bawahan, para pelajar dan anak-anak agar mengubah sikap dan tingkah laku mereka sendiri secara sukarela tanpa dipaksa, diugut, ataupun dikenakan hukuman.

Antara teknik yang mendorong penerapan nilai positif dalam buku ini adalah:Teknik Menyampaikan Ucapan yang Mempunyai Kuasa Pengaruh, Kuasa Motivasi dan Kuasa Inspirasi
Cakap Ketua yang Berfikiran Positif Lebih Berpengaruh ke Atas Anak Buah dan Orang Bawahannya
Contoh-Contoh Ayat Pujian yang Mampu Mencetuskan Motivasi dan Inspirasi kepada Orang Bawahan