Belian & Pertanyaan:

Belian & Pertanyaan:

Thursday 10 November 2022

Teguran Suci dan Jujur Terhadap Umat Mengenai Hadith ~ Maulana Muhammad Asri Yusoff

(SEM & SS) RM35.00 > RM33.00

Antara ciri-ciri Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah meyakini hadith atau sunnah sebagai teras kepada ajaran Islam keseluruhannya dan merupakan sumber kedua yang utama dalam hukum-hakam, gerak kerja serta penilaian terhadap segala yang berlaku dalam kehidupan manusia di dunia. Sementara itu, wujud golongan yang mengaku Islam tetapi mereka menolak hadith sebagai sumber rujukan kerana beranggapan bahawa al-Quran sahaja yang perlu dirujuk sebagai sumber tunggal.

Teguran Suci dan Jujur Terhadap Umat Mengenai Haidth adalah nasihat, teguran dan kritikan Maulana Muhammad Asri Yusoff kepada umat Islam berkaitan situasi yang perlu diperbaiki, diperbetul dan dielakkan demi menjamin akidah yang benar mengikut anjuran Quran dan Sunnah.

Antara perkara yang dibincangkan dalam buku ini adalah:
1. Sistem riwayah dan dirayah dalam pengajian hadith.
2. Meninjau al-Hadith daripada perspektif yang sempit.
3. Kedudukan hadith sebagai rujukan kedua dalam Islam.
4. Punca kekeliruan hadith.

Mudah-mudahan dengan memahami nasihat dan teguran ini, kefahaman kita mengenai hadith selari mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.